Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i tak też wyceniamy nasze usługi.

 • porady prawne z zakresu prawa rodzinnego - XXX zł

 • porady z zakresu prawa cywilnego - XXX zł

 • porady z zakresu prawa finansowego - XXX zł

 • porady z zakresu prawa gospodarczego - XXX zł

 • Sporządzanie pism wyceniamy indywidualnie, stawka podstawowa to - XXX zł

 • Kredyty frankowe i polisolokaty

  W sprawach tzw. kredytów frankowych i polisolokat stosujemy bezpłatną analizę dokumentów, która pozwoli nam zweryfikować czy dana sprawa kwalifikuje się do dalszego postępowania.

  W toku postępowania sądowego należy liczyć się z poniższymi kosztami:

  - opłata od pozwu
  - opłaty od pełnomocnictwa
  - opłaty od sporządzenia opinii biegłych
  - opłaty kancelaryjne do sporządzenia uzasadnienia przez Sąd do wydanych postanowień/wyroków.


  Są to opłaty ustalone w ustawie o kosztach sądowych na których wysokość kancelaria nie ma wpływu i nie ponosi z ich tytułu żadnej korzyści materialnej.

 • Opłata wstępna

  Co do zasady pobieramy opłatę wstępną, płatną przy zawieraniu umowy o świadczenie pomocy prawnej. Po zakończeniu postępowania pobieramy premię za sukces, której wysokości również ustalamy przy przyjęciu sprawy. Ostatnim elementem wynagrodzenia kancelarii są koszty zastępstwa procesowego, które zasądza Sąd przy wydaniu wyroku. Są one płacone przez stronę, która przegrała w postępowaniu.

 • Stosowane przez nas modele wynagradzania zależą od specyfiki obsługi danej sprawy oraz potrzeb konkretnego Klienta. W przypadku spraw, w których wymagana jest reprezentacja Klienta przed sądem lub w urzędzie preferujemy model, w którym część wynagrodzenia uzależniona jest od pozytywnego dla klienta wyniku sprawy. W relacjach z Klientami biznesowymi preferujemy powiązanie wysokości wynagrodzenia z ilością powierzonych zadań lub czasu wymaganego do ich realizacji. Pozostajemy jednak w tym zakresie elastyczni i jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów.

  W sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych co do zasady pobieramy opłatę wstępną - płatną przy zawieraniu umowy o świadczenie pomocy prawnej. Po zakończeniu postępowania pobieramy premię za sukces, której wysokości również ustalamy indywidualnie, kierując się stopniem skomplikowania sprawy i ryzyk, jakie ona niesie dla Klienta. W sprawach tzw. kredytów frankowych przeprowadzamy bezpłatną analizę stanu faktycznego i dokumentacji spraw, oraz określamy wysokość potencjalnych roszczeń, jakich można dochodzić.

  W sprawach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw preferujemy model przewidujący wynagrodzenie uzależnione od ilości powierzonych zadań i długości okresu prowadzenia sprawy.

  Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.